Home / Fotos de l'any 2011 / Barcelona, June 25th 2011 22

IBM Testers picnic at the Parc de la Ciutadella